Yoohoo và biệt đội giải cứu (Phần 1)

Yoohoo và biệt đội giải cứu (Phần 1)

YooHoo to the Rescue (Season 1)

Nội dung phim Yoohoo và biệt đội giải cứu (Phần 1)

Trong một loạt các sứ mệnh màu nhiệm, YooHoo nhanh trí cùng biệt đội nhiệt tình của mình chu du khắp thế giới để giúp đỡ các động vật gặp khó khăn.