Vùng đất

Vùng đất

Land

Nội dung phim Vùng đất

Sau bi kịch, người phụ nữ nọ ở ẩn trong căn nhà gỗ biệt lập song thiếu kỹ năng sinh tồn. Rồi một thợ săn xuất hiện và mang đến hy vọng, nhưng cô phải tìm được cách chữa lành trước.