Trên cánh và hy vọng

Trên cánh và hy vọng

On a Wing and a Prayer

Nội dung phim Trên cánh và hy vọng

Sau khi phi công của họ đột ngột qua đời giữa chuyến bay, hành khách Doug White phải an toàn hạ cánh máy bay và cứu gia đình anh ta khỏi nguy hiểm khó vượt qua.

Trailer phim Trên cánh và hy vọng:

trailers