Tom and Jerry Tales (Phần 1)

Tom and Jerry Tales (Phần 1)

Tom and Jerry Tales (Season 1)

Nội dung phim Tom and Jerry Tales (Phần 1)

Luôn âm mưu chống lại nhau, Tom và Jerry vẫn làm những trò hề thông thường của họ. Mèo và chuột chơi khăm, chơi khăm và trốn thoát trên toàn cầu.