Thợ ảnh trại giam

Thợ ảnh trại giam

The Photographer Of Mauthausen

Nội dung phim Thợ ảnh trại giam

Một tù nhân Catalán tại một trại tập trung của Đức Quốc xã sử dụng công việc văn phòng để đánh cắp những tấm phim âm bản về sự tàn bạo ở đó. Dựa trên các sự kiện có thật.