Terrace House: Trai gái nơi thành thị

Terrace House: Trai gái nơi thành thị

Terrace House: Boys & Girls in the City

Nội dung phim Terrace House: Trai gái nơi thành thị

Sáu anh chàng và cô nàng mới sống cùng nhà với nhau. Tất cả những gì họ có là căn nhà tuyệt đẹp và xe hơi. Dĩ nhiên, không hề có kịch bản nào cho họ.