Schmigadoon! (Phần 2)

Schmigadoon! (Phần 2)

Schmigadoon! (Season 2)

Nội dung phim Schmigadoon! (Phần 2)

Josh và Melissa bỏ lỡ điều kỳ diệu mà họ cảm nhận được ở Schmigadoon và trong nỗ lực quay trở lại, họ thấy mình đang ở Schmicago—thế giới được mô phỏng lại của các vở nhạc kịch thập niên 60 và 70.

Trailer phim Schmigadoon! (Phần 2):

trailers