Resident Evil: Đảo Tử Thần

Resident Evil: Đảo Tử Thần

Resident Evil: Death Island

Nội dung phim Resident Evil: Đảo Tử Thần

Nỗi kinh hoàng đang đón đợi họ ngoài đảo xa, nơi bắt nguồn của mầm mống Zombie quái ác.

Trailer phim Resident Evil: Đảo Tử Thần:

trailers