Phòng thẩm vấn: Đức

Phòng thẩm vấn: Đức

Criminal: Germany

Nội dung phim Phòng thẩm vấn: Đức

Trong phòng thẩm vấn, các thanh tra chơi trò đấu trí với nghi phạm để tìm ra sự thật – dù có phải phá vỡ các quy tắc và mạo hiểm tất cả.