Phi Vụ Triệu Đô (Phần 4)

Phi Vụ Triệu Đô (Phần 4)

Money Heist (Season 4)

Nội dung phim Phi Vụ Triệu Đô (Phần 4)

Phi Vụ Triệu Đô (Phần 4) kể về bao mạng sống rơi vào hiểm cảnh khi kế hoạch của Giáo sư dần sáng tỏ và cả nhóm phải chống lại kẻ địch từ cả bên trong lẫn bên ngoài Ngân hàng Tây Ban Nha.