Những cô nàng Gilmore (Phần 7)

Những cô nàng Gilmore (Phần 7)

Gilmore Girls (Season 7)

Nội dung phim Những cô nàng Gilmore (Phần 7)

Rory chật vật với việc yêu xa, Lane trải qua một cú sốc, Richard gặp trở ngại, Luke đối mặt với vấn đề pháp lý và Lorelai nhận ra một nửa đích thực của mình là ai.