Người trong giang hồ: Thiếu niên Hạo Nam

Người trong giang hồ: Thiếu niên Hạo Nam

Young and Dangerous: The Prequel

Nội dung phim Người trong giang hồ: Thiếu niên Hạo Nam

Những ngày trước khi gia nhập Hội Tam Hoàng, thiếu niên Trần Hạo Nam chật vật với mối bất hòa trong gia đình, bỏ học và phải đối phó với các băng nhóm đối địch.