Người sói tuổi teen (Phần 5)

Người sói tuổi teen (Phần 5)

Teen Wolf (Season 5)

Nội dung phim Người sói tuổi teen (Phần 5)

Dù Scott đã hoàn thành việc giữ an toàn cho cả đội, cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm để khắc phục mối quan hệ với Kira.