Người sói tuổi teen (Phần 1)

Người sói tuổi teen (Phần 1)

Teen Wolf (Season 1)

Nội dung phim Người sói tuổi teen (Phần 1)

Vết thú cắn biến một học sinh cấp ba thành người sói. Khả năng siêu nhiên mới giúp cậu thành ngôi sao thể thao – và cũng khiến cuộc sống của cậu vô cùng phức tạp.