Người được chọn (Phần 2)

Người được chọn (Phần 2)

The Chosen One (Season 2)

Nội dung phim Người được chọn (Phần 2)

Cả thế giới – cùng với một thế lực nguy hiểm – đổ dồn về Aguazul khi các bác sĩ quay lại ngôi làng, và một nhà báo hứa sẽ kể câu chuyện về Người Được Chọn.