Ngoài vòng kiểm soát (Phần 1)

Ngoài vòng kiểm soát (Phần 1)

Ingobernable (Season 1)

Nội dung phim Ngoài vòng kiểm soát (Phần 1)

Đệ nhất phu nhân Mexico là người phụ nữ đầy niềm tin và lý tưởng. Nhưng khi mất niềm tin vào chồng, cô cần tất cả nghị lực để khám phá ra sự thật.