Ngăn Cản Thần Chết

Ngăn Cản Thần Chết

The Jacket

Nội dung phim Ngăn Cản Thần Chết

Một cựu quân nhân bắt đầu cuộc hành trình đến tương lai, nơi anh ta có thể thấy trước cái chết của mình và để lại những câu hỏi có thể cứu mạng anh ta và những người anh ta yêu thương.