Làm dâu cõi chết

Làm dâu cõi chết

The Ghost Bride

Nội dung phim Làm dâu cõi chết

Vào những năm 1890 ở Malacca, Lệ Lan thấy mình ở kiếp sau và bị đẩy vào một bí ẩn liên quan đến người con trai hung hãn đã mất của một gia đình giàu có.