Hòn đảo chết chóc

Hòn đảo chết chóc

The I-Land

Nội dung phim Hòn đảo chết chóc

Mất sạch trí nhớ, những con người xa lạ bị đưa đẩy lại với nhau phải chiến đấu để sinh tồn giữa thực tế khắc nghiệt và hòn đảo đang giam cầm họ.