Hội săn quỷ (Phần 1)

Hội săn quỷ (Phần 1)

Diablero (Season 1)

Nội dung phim Hội săn quỷ (Phần 1)

Một tu sĩ tuyệt vọng quyết định cùng gã thợ săn quỷ và đội quân ô hợp của gã thực hiện nhiệm vụ phi thực: tìm kiếm cô gái trẻ mất tích giữa thành phố rộng lớn.