Hai mẹ, hai con (Phần 3)

Hai mẹ, hai con (Phần 3)

Daughter From Another Mother (Season 3)

Nội dung phim Hai mẹ, hai con (Phần 3)

Ana và Mariana xoay xở với một vụ kiện và việc làm ăn mới trong khi duy trì vỏ bọc hoàn hảo cho mối quan hệ của họ. Nhưng hỗn loạn nảy sinh khi tình cảm thật nảy nở.