H (Phần 1)

H (Phần 1)

Hache (Season 1)

Nội dung phim H (Phần 1)

Có được tình yêu và sự tin tưởng của trùm băng đảng ma túy nguy hiểm ở Barcelona những năm 60, Helena dần mài dũa những kĩ năng cần có để từng bước vươn lên.