Emily ở Paris (Phần 3)

Emily ở Paris (Phần 3)

Emily In Paris (Season 3)

Nội dung phim Emily ở Paris (Phần 3)

Một năm sau khi chuyển tới Paris để theo đuổi công việc mơ ước, Emily đứng trước ngã rẽ sự nghiệp và tình cảm, buộc cô phải quyết định đích đến cho tương lai của mình.