Đôi tay thiên phú: Chuyện về Ben Carson

Đôi tay thiên phú: Chuyện về Ben Carson

Gifted Hands: The Ben Carson Story

Nội dung phim Đôi tay thiên phú: Chuyện về Ben Carson

Dựa trên câu chuyện có thật, bộ phim này xoay quanh cuộc đấu tranh của Ben Carson để vượt qua muôn vàn trở ngại nhằm nghiên cứu y học và cứu người ở bệnh viện Johns Hopkins.