Diving with Dolphins

Diving with Dolphins

Diving with Dolphins

Nội dung phim Diving with Dolphins

Biên niên sử sản xuất rạn san hô cá heo (2018). Từ lướt sóng với cá heo ở Nam Phi để nhảy với những con cá voi lưng gù ở Hawaii, các nhà làm phim đi đến những chiều dài tuyệt vời - và sâu sắc - để làm sáng tỏ những ánh sáng mới trên những bí ẩn của đại dương.