Điệp viên nhí: Nhiệm vụ tối mật (Phần 1)

Điệp viên nhí: Nhiệm vụ tối mật (Phần 1)

Spy Kids: Mission Critical (Season 1)

Nội dung phim Điệp viên nhí: Nhiệm vụ tối mật (Phần 1)

Trong loạt phim hoạt hình ăn theo này, Juni và Carmen Cortez phải chiến đấu với tổ chức tội ác SWAMP mà không có sự giúp đỡ của các siêu điệp viên, cũng là bố mẹ họ.