Điệp viên Mossad

Điệp viên Mossad

The Spy

Nội dung phim Điệp viên Mossad

Vào những năm 1960, đặc vụ xuất thân từ nhân viên văn phòng người Israel Eli Cohen thâm nhập vào Syria với nhiệm vụ nguy hiểm kéo dài hàng năm trời để do thám cho Mossad.