Để Tôi Giải Thích – Kevin Hart

Để Tôi Giải Thích – Kevin Hart

Kevin Hart: Let Me Explain

Nội dung phim Để Tôi Giải Thích – Kevin Hart

Ghi lại tiếng cười, năng lượng và sự hỗn loạn từ chuyến lưu diễn hòa nhạc "Let Me Explain" năm 2012 của Hart, kéo dài qua 10 quốc gia và 80 thành phố, đồng thời thu về hơn 32 triệu đô la tiền bán vé.