Đế Chế Mông Cổ

Đế Chế Mông Cổ

Mongol: The Rise of Genghis Khan

Nội dung phim Đế Chế Mông Cổ

Câu chuyện về những năm đầu của Thành Cát Tư Hãn khi còn là một nô lệ cho đến khi đi xâm chiếm hơn một nửa thế giới bao gồm cả nước Nga năm 1206.