Chuyện ấy là chuyện nhỏ: Bản điện ảnh

Chuyện ấy là chuyện nhỏ: Bản điện ảnh

Sex and the City: The Movie

Nội dung phim Chuyện ấy là chuyện nhỏ: Bản điện ảnh

Khi bước tiến lớn trong mối quan hệ của Carrie có kết cục buồn, hội bạn thân Charlotte, Miranda và Samantha ở bên cạnh để giúp cô vượt qua.