Cách Mạng Công Sở

Cách Mạng Công Sở

Office Space

Nội dung phim Cách Mạng Công Sở

Một công nhân cổ cồn trắng bị trầm cảm thử liệu pháp thôi miên, chỉ để thấy mình luôn ở trong trạng thái hạnh phúc như ma quỷ có thể quan tâm, khiến anh ta bắt đầu sống theo quy tắc của riêng mình và ấp ủ một nỗ lực bất thành để biển thủ tiền từ những người chủ đang giết chết linh hồn của mình.