Bí mật giới thể thao: Tội ác và án phạt

Bí mật giới thể thao: Tội ác và án phạt

Untold: Crime & Penalties

Nội dung phim Bí mật giới thể thao: Tội ác và án phạt

Họ là trai hư làng khúc côn cầu – một đội do kẻ có quan hệ với băng đảng mua lại rồi cho cậu con 17 tuổi quản lý, và tài năng với độ hung bạo của họ nổi tiếng như nhau.