Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts (Phần 1)

Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts (Phần 1)

Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts (Season 1)

Nội dung phim Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts (Phần 1)

Khi nhà Roberts đến Costa Rica để điều tra về huyền thoại nàng tiên cá, Barbie nhận việc làm thêm mùa hè ở công viên nước – nơi một ông chủ gian xảo điều hành.