Băng trộm Găng Tay Xanh Lục

Băng trộm Găng Tay Xanh Lục

The Green Glove Gang

Nội dung phim Băng trộm Găng Tay Xanh Lục

Khi vụ trộm gần nhất đổ bể, ba nữ đạo chích lớn tuổi trốn tránh chính quyền bằng cách ẩn nấp trong viện dưỡng lão rồi khám phá ra một bí mật hiểm ác ở đó.