(10 đ / 1 lượt)

Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển 2

The Starry Night, The Starry Sea II

Đây Khoảng Trời Sao, Kia Khoảng Biển 2 - The Starry Night, The Starry Sea Second (2017): Dựa theo tiểu thuyết ngôn tình của Đồng Hoa, lấy bối cảnh là Đại Đường thịnh thế, phồn hoa đô lệ. Tại một trấn nhỏ tên là Thường Lạc nằm ven biển có ngành đóng tàu phát triển, nữ tử loài người họ Lục nữ cải nam trang lẻn vào xưởng tàu, hy vọng có thể phát triển bản thân trong xưởng tàu, thực hiện ước mơ giương buồm ra khơi của bản thân.