Yêu như trong phim tình cảm (Phần 3)

Yêu như trong phim tình cảm (Phần 3)

Falling in Love Like a Romantic Drama (Season 3)

Nội dung phim Yêu như trong phim tình cảm (Phần 3)

Hy vọng mãi còn, và cơ hội tình yêu cũng vậy. Một nhóm diễn viên thực hiện các cảnh hôn trong khi những người dẫn chương trình ủng hộ việc họ phải lòng nhau.