Xin chào, cậu em khác người!

Xin chào, cậu em khác người!

Keys To The Heart

Nội dung phim Xin chào, cậu em khác người!

Không có điểm chung nào ngoài việc có cùng mẹ, một cựu vô địch quyền Anh và một người am hiểu âm nhạc khám phá tình anh em trong thời gian chung sống đầy hài hước.