Vua Hề Sác-lô: Tuyển Tập Trận Đấu Quyền Anh

Vua Hề Sác-lô: Tuyển Tập Trận Đấu Quyền Anh

Collection Knock Out

Nội dung phim Vua Hề Sác-lô: Tuyển Tập Trận Đấu Quyền Anh

Tuyển tập mang đến cho khán giả những tác phẩm phim ngắn của Vua hề Sác-lô. Mỗi phim trong tuyển tập được ông làm về một đề tài khác nhau, châm biếm những thực trạng xã hội đang diễn ra. Trải qua thời gian, những tác phẩm vẫn luôn thu hút khán giả ở các độ tuổi khác nhau.