Vụ nổ lớn (Phần 11)

Vụ nổ lớn (Phần 11)

The Big Bang Theory (Season 11)

Nội dung phim Vụ nổ lớn (Phần 11)

Cuộc sống và các mối quan hệ của cả nhóm tiếp tục có nhiều thay đổi với kế hoạch kết hôn, nhân tố mới bất ngờ và những cột mốc bất kể lớn nhỏ khác.