Vũ Điệu Cuba Cuồng Nhiệt

Vũ Điệu Cuba Cuồng Nhiệt

Cuban Fury

Nội dung phim Vũ Điệu Cuba Cuồng Nhiệt

Bên dưới vẻ ngoài thừa cân, thiếu tự tin của Bruce Garrett là trái tim nhiệt huyết của một vị vua salsa đang ngủ yên. Giờ đây, một người phụ nữ sắp thắp lại ngọn lửa Latin của anh.