Vũ điệu của loài chim

Vũ điệu của loài chim

Dancing with the Birds

Nội dung phim Vũ điệu của loài chim

Từ khoe bộ lông oai vệ đến những điệu nhảy kết đôi khó không tưởng, các loài chim ở thiên đường thể hiện những nghi thức tuyệt vời nhất để tìm bạn tình.