Võ Lâm: Hoảng Hồn Đao

Võ Lâm: Hoảng Hồn Đao

Soul Knife

Nội dung phim Võ Lâm: Hoảng Hồn Đao

Soul Knife, một vũ khí tuyệt vời đã biến mất trong vài trăm năm, đột nhiên xuất hiện tại một màn bắn pháo hoa được tổ chức bởi Miaoyin, người đứng đầu Hiệp hội Tianyin. Sau khi Soul Knife xuất hiện, một loạt các sự kiện xảy ra...