Vỏ bọc ma: SAC_2045 Chiến tranh trường kỳ

Vỏ bọc ma: SAC_2045 Chiến tranh trường kỳ

Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War

Nội dung phim Vỏ bọc ma: SAC_2045 Chiến tranh trường kỳ

Năm 2045, Kusanagi Motoko và Đội 9 trở lại để chiến đấu với một mối đe dọa mới nguy hiểm. Đây là bản cắt từ mùa đầu tiên của "SAC_2045", có độ dài ngang phim điện ảnh.

Trailer phim Vỏ bọc ma: SAC_2045 Chiến tranh trường kỳ:

trailers