Vir Das: Hạ cánh

Vir Das: Hạ cánh

Vir Das: Landing

Nội dung phim Vir Das: Hạ cánh

Trong chương trình hài độc thoại đặc biệt thứ tư của ông trên Netflix, Vir Das đào sâu về thời thơ ấu ở Ấn Độ, nguy cơ của sự phẫn nộ và tìm thấy vị trí của mình trên thế giới.