Viên Đạn Thích Khách

Viên Đạn Thích Khách

Assassin's Bullet

Nội dung phim Viên Đạn Thích Khách

Trong Assassin's Bullet, Slater đóng vai Robert Diggs, một đặc vụ đen đến làm việc cho Đại sứ Ashdown (ngôi sao của Hunger Games, Donald Sutherland), theo dõi một sát thủ cảnh giác ở Đông Âu. Sát thủ maverick (phụ nữ) đã hạ gục các mục tiêu nổi tiếng trong danh sách sát thủ của Hoa Kỳ, và Diggs phải tìm ra danh tính của kẻ giết người trước khi xảy ra một sự cố quốc tế. Trò chơi mèo vờn chuột thông thường diễn ra sau đó.