Vết Nứt Bình Minh

Vết Nứt Bình Minh

The Crack of Dawn

Nội dung phim Vết Nứt Bình Minh

Vở kịch kể về câu chuyện của một người phụ nữ bình thường làm việc chăm chỉ để sống ổn định.

Trailer phim Vết Nứt Bình Minh:

trailers