Ván bài chính trị (Phần 4)

Ván bài chính trị (Phần 4)

House of Cards (Season 4)

Nội dung phim Ván bài chính trị (Phần 4)

Họ vẫn luôn ăn ý với nhau. Nhưng giờ Frank và Claire trở thành đối thủ lớn khi hôn nhân của họ đổ vỡ và tham vọng của họ xung đột nhau.