Và ngày mai, cả thế giới

Và ngày mai, cả thế giới

And Tomorrow the Entire World

Nội dung phim Và ngày mai, cả thế giới

Một sinh viên luật gia nhập nhóm chống phát xít và nhận ra mình bị cuốn vào những tình huống ngày càng nguy hiểm, và bạo lực leo thang.