Truy Tìm Bigfoot

Truy Tìm Bigfoot

Discovering Bigfoot

Nội dung phim Truy Tìm Bigfoot

Theo chân Todd Standing, tiến sĩ Jeffrey Meldrum và các nhà nghiên cứu khác tiến vào vùng hoang dã với nỗ lực tìm ra bằng chứng xác thực về sự tồn tại của Chân to