Truy bắt lính đào ngũ

Truy bắt lính đào ngũ

D.P.

Nội dung phim Truy bắt lính đào ngũ

Nhiệm vụ truy bắt lính đào ngũ của một binh nhì trẻ tiết lộ thực tế đau đớn mà mỗi người nhập ngũ phải chịu đựng trong thời gian đi nghĩa vụ bắt buộc.

Trailer phim Truy bắt lính đào ngũ:

trailers